HANDELSBETINGELSER

1.   Generelle oplysninger

Functional Safety Copenhagen ApS
Gl. Rørbyvej 3, DK-4400 Kalundborg

Telefon: +45 20 80 45 90
E-mail: contact@fscph.com
Website: www.fscph.dk / www.fscph.com

CVR nr. DK 36 06 80 01

Functional Safety Copenhagen ApS herefter benævnt som “FSCPH”, ”os”, “vi” og “vores”.

Har du brug for yderligere information om FSCPH eller vore events, er du velkommen til at kontakte vores administrations team via ovenstående kontaktinformationer.

2.   Accept

Køb hos FSCPH kan kun finde sted, hvis brugeren erklærer sig indforstået med vores Handelsbetingelser og Privatlivspolitik.

For at handle hos FSCPH skal brugeren være fyldt 18 år.

Ved accept accepteres betingelsernes i deres fulde udstrækning.

3.   Tilmelding

Tilmelding til vore event kan ske på følgende måder:
·  www.fscph.dk / www.fscph.com
·  contact@fscph.com

Brugerne kan tilmelde sig indtil eventets første dag, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da arrangementet kan blive udsolgt.

Enkelte arrangementer kan have særlig tilmeldingsfrist – i givet fald, vil det fremgå af arrangementets website.

4.   Order & betaling

Når FSCPH har modtaget en ordre, får brugeren en ordrekopi per e-mail, hvoraf fremgår, hvilket arrangement og eventuelle tilvalg brugeren har fået tilbudt at købe og til hvilken pris.

Det anbefales, at brugeren udskriver og gemmer denne meddelelse, som er brugerens anmodning om tilbud.

Hvis der fortsat er ledig plads til det ønskede arrangement, med de ønskede tilvalg, modtager brugeren en ordrebekræftelse per e-mail, hvoraf det fremgår, at brugerens tilbud er accepteret.

FSCPH kan kun levere, så længe der er ledig plads på arrangementet og eventuelle tilvalg ikke er udsolgt. Bemærk derfor at endelig aftale om køb ikke er indgået, førend brugeren har modtaget ordrebekræftelse fra FSCPH.

Registreringen af deltagere er personligt og kan ikke deles mellem andre.

Alle beløb er angivet i DKK. Danske kroner og er eksklusiv dansk moms (25%). Der pålægges dansk moms på deltagelse samt køb af standpladser for både danske og udenlandske virksomheder.

Følgende betalingsmuligheder er som oplyst herunder.

Betaling kan ske med faktura / bankoverførsel, hvor FSCPH fremsender faktura elektronisk (via e-mail).

EAN faktura kan kun benyttes af offentlige danske institutioner med oplyst EAN nummer.

Betalingsbetingelser: Netto 14 dage fra fakturadato.

Betalingsmåden “Efter aftale” kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt der i forvejen er indgået en betalingsaftale med FSCPH.

Betaling kan ske med VISA og Mastercard via vores webshop / Clearhaus på en sikker forbindelse.

Ved betaling med kort vil din ordre blive tillagt et gebyr, der svarer til FSCPH’s omkostninger for håndtering af betalingen.

FSCPH trækker først betalingen, når ordren er godkendt og ordrebekræftelse er afsendt.

5.   Annullering / Fortrydelsesret / Afbestilling / Refundering

FSCPH ønsker at alle kunder skal være tilfredse med deres køb. Hvis brugeren af en eller anden grund ikke er tilfreds med det / de bestilte arrangement(er) og/eller tilkøb, kan brugeren foretage en samlet afbestilling senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen- bemærk dette er kun gældende for køb som privatperson.

Bestillinger foretaget af en person, som i det væsentlige ved bestillingen handler inden for sit erhverv eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan ikke afbestille den købte ydelse.

Bemærk, billetter til arrangementet kan ikke afbestilles/ændres eller refunderes fra 14 dage før arrangementets første afviklingsdag – dette gælder både for privatkøb samt B2B.

For at afbestille dit køb, skal du kontakte FSCPH via e-mail contact@fscph.com og bede om bekræftelse af din afbestilling. Afbestillingen / fortrydelsen anses for rettidigt modtaget, når FSCPH skriftligt har bekræftet din afbestilling. Endvidere skal du vedlægge dit bankkontonummer (husk registreringsnummer), så FSCPH kan tilbageføre din eventuelle betaling. Al refundering udføres som bankoverførsel.

Alle ændringer herunder, fortrydelse, annullering samt afbestillinger bliver pålagt en 10 % administrations gebyr.

I tilfælde af aflyst arrangement, vil det indbetalte beløb blive tilbageført.

6.   Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger

De indtastede personoplysningerne lagres hos FSCPH, som i persondatalovens forstand også er dataansvarlig.

Du kan læse mere om FSCPH’s behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne her: FSCPH Privatlivspolitik.

Ved at acceptere betingelserne gøres brugeren opmærksom på,

– at FSCPH videregiver de indtastede oplysninger* til foredragsholderen / foredragsholderne,

– at FSCPH videregiver de indtastede oplysninger* til andre eventdeltagere i form af udlevering af deltagerlister og lignende,

– at FSCPH videregiver de indtastede oplysninger* til de ansvarlige for konferencelokationen,

– at FSCPH kan offentliggøre de indtastede oplysninger* på en offentlig tilgængelig deltagerliste, og

– at FSCPH lagrer de indtastede oplysninger*, som er indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i FSCPH’s system i forhold til konferencen, i perioden frem til konferencens/arrangementets afholdelse i overensstemmelse med Privatlivspolitikken og maksimalt 24 måneder efter konferencens/arrangementets afholdelse.

De indtastede oplysninger er, set i forhold til FSCPH, at betragte som FSCPH’s eksklusive ejendom. Såfremt deltagere måtte have rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder i forhold til sådan information/data, er disse rettigheder FSCPH uvedkommende.

*De indtastede oplysninger = De oplysninger, som brugerne ved tilmelding til konferencen / eventet bedes indtaste herunder om Fornavn, Efternavn, Email, Særlige kommentarer. Oplysningerne indsamles af FSCPH.

Brugerens personoplysninger er en forudsætning for brugerens tilmelding til arrangementet og efterfølgende administration af tilmelding.

7.   Ansvar

FSCPH er ikke ansvarlig for tab, tyveri eller følgeskader. Ligesom brugere / deltagere / udstillere selv er ansvarlige for at holde sig forsikret ved deltagelse i FSCPH konferencer.

8.   Forbehold for ændringer

FSCPH tager forbehold for ændring af tid, sted, indhold samt prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

9.   Immaterielle rettigheder

Hjemmesiden indeholder ophavsretligt beskyttet materiale og andet materiale beskyttet af andre immaterielle rettigheder.

Brugere må alene benytte hjemmesiden i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver Dem. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FSCPH.

Læse mere her: FSCPH Ansvarsfraskrivelse

10.   Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til FSCPH via e-mail contact@fscph.com.

I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Center for klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt (se www.forbrug.dk), eller benytte EU-Kommissionens online klageportal som findes her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

 

Handelsbetingelser version 001,
O
pdateret den 31. september 2018

Find mere information

Further information

KONTAKT INFORMATION
Functional Safety Copenhagen ApS
Gl. Rørbyvej 3, DK-4400 Kalundborg
CVR nr.: DK-36088001
Telefon:    +45 20 80 45 90
E-mail:      contact@fscph.com
Website:   www.fscph.com