HSSE POLITIK

Sundhed, Sikkerhed og Miljø – HSSE Forpligtelser & Politik

Functional Safety Copenhagen ApS’ (i det følgende kaldet FSCPH) HSSE Forpligtelser & Politik gælder for alt arbejde udført af FSCPH.

I FSCPH har vi fokus på sikre arbejdspladser, og stræber derfor efter ”0 ulykker”, både i arbejde udført af FSCPH og for events afholdt af FSCPH.

Dette dokument ”Forpligtelser & Politik” afspejler vores værdier og måden at arbejde på.

VORES FORPLIGTELSER

Vi anser det som meget vigtigt at:

 • Vores mål om ”0 ulykker” fastholdes og efterleves. Dvs. at alle ulykker, skader og erhvervsbetingede sygdomme skal forhindres – både i vores daglige arbejde og ved fysiske events afholdt af FSCPH. Derudover ønsker vi at sikre vores ansatte mod at blive følelsesmæssigt eller mentalt skadet.

 • Beskytte miljøet ved at bruge materialer og energiressourcer effektivt og undgå unødvendig forurening og indvirkning på miljøet, samt at øge vores medarbejderes og vores event-deltageres bevidsthed om at minimere skadelig påvirkning af miljøet.

 • Udnytte teknologi og vedligeholde udstyret på en sådan måde, at vi forhindrer at udsætte mennesker, samfund og miljø for risici.

 • Tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle i FSCPH med hensigtsmæssige faciliteter både for vores ansatte og for vores event-deltagere.

 • Identificere og analysere potentielle farer og sikkerhedstrusler og implementere sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at undgå, forhindre, kontrollere og begrænse beslægtede risici.

 • Fokus på datasikkerhed og opretholde fortrolige forhold, bl.a. for vores ansatte og Kunder, ved at imødegå de risici der er, før de bliver et problem.

 • Bidrage til samfundet vi arbejder i, samt at respektere parter, som på den ene eller anden måde er involverede i vores arbejde.

 • Altid at respektere, acceptere og overholde vores partneres HSSE Forpligtelser & Politik på alle tidspunkter under udførelsen af vores arbejde.

 • Fremme de bedste praksisser og tage ansvar for at præstere og udvikle os i overensstemmelse med ovenfor nævnte mål.

 • HSSE Forpligtelser & Politik har samme vigtighed og værdi som andre forretningspolitikker og -aktiviteter udført af FSCPH. Alle i FSCPH er forpligtet at følge vores HSSE-politik.

Registrering af afvigelser

Såfremt der sker afvigelser fra ovenstående – i form af ulykker, nærved-hændelser, observationer, datasikkerhed eller manglende overholdelse af gældende HSSE-politik – skal dette indberettes straks til FSCPH.

De 10 sikkerhedsregler

Som hjælp til at overholde vores forpligtelser, har vi 10 sikkerhedsregler.

Langt de fleste risici vil kunne imødegås, såfremt nedenstående 10 sikkerhedsregler følges:

VORES POLITIK

FSCPH forpligter sig til:

 • Løbende at forbedre og opdatere HSSE Forpligtelser & Politik, samt sørge for at disse er i overensstemmelse med love og vedtægter og anvende passende standarder, der hvor lovgivning ikke er en mulighed.

 • At forbedre vores HSSE Forpligtelser & Politik i overensstemmelse med feedback fra vores ansatte, partnere og vores event-deltagere.

 • At anvende HSSE Forpligtelser & Politik i alt arbejde udført i FSCPH regi.

 • At indgå i dialog med event-deltagere, venues og andre projektparter for at skabe den bedst mulige løsning for alle parter med hensyn til vores HSSE Forpligtelser & Politik.

 • At fremme en sund og sikker arbejdsgang / mentalitet. Ved at gøre dette, er vores team langt bedre rustet til at forhindre og undgå skader og ulykker i deres arbejde med kunderne.

 • At opfordre til og forvente at ansatte stopper arbejdet i situationer som vurderes usikre.

 • At forfølge målet om nul ulykker ved at gøre brug af vores erfaring.

FSCPH’s ledelse vil tilse implementeringen af denne politik. Vi forventer støtte fra alle ansatte, leverandører, partnere osv. med henblik på, at vores HSSE Forpligtelser & Politik vil forhindre skader og ulykker samt opretholde vores kunders tillid til virksomheden.

Senest opdateret Juni 2023

Find mere information

Further information

KONTAKT INFORMATION
Functional Safety Copenhagen ApS
Gl. Rørbyvej 3, DK-4400 Kalundborg
CVR nr.: DK-36088001
Telefon:    +45 20 80 45 90
E-mail:      contact@fscph.com
Website:   www.fscph.com